28
jan

1
Wszystkie urządzenia robocze uważ

Wszystkie urządzenia robocze uważ

Wszystkie urządzenia robocze uważane za szczególnie niebezpieczne podlegają obecnie udokumentowanym szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa. (Przepisy dotyczące wykonywania pracy, rozdział 10-2 Wymagania dotyczące udokumentowanego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu roboczego).

Comment (1)

Reply