10
jan

0
Zgłaszaj wypadki (PL-23)

Zgłaszaj wypadki (PL-23)

Pracodawca ma obowiązek zgłaszać wszystkie wypadki elektryczne w miejscu pracy. Dyrekcja ds. Zabezpieczenia Społecznego i Przygotowania na Nagłe Wypadki (DSB) uważa wypadki elektryczne za wypadki, w których niektórzy ludzie doznają obrażeń poprzez porażenie prądem. DSB posiada na swojej stronie formularz, który należy wypełnić i przedłożyć w przypadku wystąpienia takich szkód, a poważne wypadki należy również […]

10
jan

0
Pierwsza Pomoc (PL-23)

Pierwsza Pomoc (PL-23)

W przypadku poważnych wypadków związanych z porażenim przez prąd, musisz zapewnić niezbędną pierwszą pomoc i zadzwonić po pogotowie na numer 113. pomyśl o swoim własnym bezpieczeństwie, aby osoba udzielająca pierwszej pomocy nie narażała się na ten sam typ wypadku miej świadomość problemów z sercem / płucami, oparzeń i urazów z powodu upadku, Resuscytacje krążeniowo-oddechową należy […]

10
jan

0
Kiedy zdarzy się wypadek (PL-23)

Kiedy zdarzy się wypadek (PL-23)

Wypadki się zdarzają, a te energetyczne mogą spowodować natychmiastowe obrażenia, takie jak oparzenia i zatrzymanie akcji serca, oraz urazy w późnym stadium w postaci zaburzeń mięśni i szkieletu, zaburzeń psychicznych i uszkodzeń układu nerwowego. Dlatego ważne jest, aby osoby, które były narażone na energię elektryczną, otrzymywały kontrolę zdrowia. Po wypadku energetycznym każdy powinien natychmiast zwrócić […]

10
jan

0
Zapobieganie wypadkom (PL-23)

Zapobieganie wypadkom (PL-23)

Wielu wypadków można uniknąć dzięki pracy zapobiegawczej. Bezpośrednie i pozytywne zaangażowanie i zaangażowanie kierownictwa firmy ma również kluczowe znaczenie dla powodzenia tej pracy. Skuteczne zapobieganie wypadkom obejmuje planowanie, organizowanie i ułatwianie pracy, tak aby bezpieczna praca była nie tylko możliwa, ale także preferowana przez jednostkę. Firmy muszą myśleć o bezpieczeństwie we wszystkich planach pracy, a […]

10
jan

0
Przykłady wypadków (PL-23)

Przykłady wypadków (PL-23)

Źródło z publikacji Elsikkerhet nr 83 (DSB). Monter wystawiony na działanie prądu podczas wymiany bezpiecznika Monter wystawiony na działanie prądu w związku z wymianą bezpiecznika. Przy zmianie skrzynki bezpieczników na instalację do impregnacji i suszenia worków siatkowych dla gospodarstw rybackich wyłączono niewłaściwy wyłącznik. Oznaczało to, że skrzynka bezpieczników powinna zostać wymieniona, jedenak nadal była pod napięciem, w […]

10
jan

0
Wypadki i pierwsza pomoc (PL-23)

Wypadki i pierwsza pomoc (PL-23)

Wypadki Powolujac się na dane Państwowego Instytutu Środowiska Pracy (STAMI) każdego roku dochodzi do prawie 3000 wypadków energetycznych. Większość to profesjonaliści pracujący nad energią elektryczną w pracy. Wypadki energetyczne nazywane są również wypadkami elektrycznymi. Są to poważne, potencjalnie zagrażające życiu zdarzenia o istotnym znaczeniu dla układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, mięśni i układu kostnego oraz skóry […]

10
jan

0
Instrukcje: Sprzęt ochronny, narzędzia i przyrządy pomiarowe (PL-23)

Instrukcje: Sprzęt ochronny, narzędzia i przyrządy pomiarowe (PL-23)

Cel Wszyscy pracownicy firmy przestrzegają zatwierdzonego i ustanowionego systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zapewnienia jakości firmy. Należy zapewniać wystarczający i odpowiedni rodzaj sprzętu ochronnego dostępnego przez cały czas, we właściwym stanie. Dotyczy to każdego, kto pracuje w miejscach, w których wymagany jest sprzęt ochronny lub w których ma być używany sprzęt AUS. Odpowiedzialność i autorytet […]

10
jan

0
Ochrona (PL-23)

Ochrona (PL-23)

Pracodawca musi zapewnić, że pracownicy używają środków ochrony osobistej, gdy bezpieczeństwo, zdrowie i mienie nie mogą być chronione w inny sposób. Pracodawca musi ocenić, czy praca może zagrozić życiu i zdrowiu pracowników. Pracodawca musi zapewnić środki ochrony osobistej, musi zapewnić informacje i szkolenie w zakresie niezbędnych środków ochronnych, musi zapewnić szkolenie w zakresie prawidłowego używania […]

10
jan

0
Istnieją dwa rodzaje prac konserwacyjnych (PL-23)

Istnieją dwa rodzaje prac konserwacyjnych (PL-23)

§ 19. Przeprowadzanie konserwacji Aby uzyskać przegląd obiektów, należy utworzyć schematy jednokreskowe we wszystkich instalacjach wysokiego napięcia i wszystkich złożonych instalacjach niskiego napięcia. Zaktualizowana dokumentacja obiektu powinna być zawsze dostępna. Aby upewnić się, że personel nie doznał obrażeń, konserwacja musi być przeprowadzona zgodnie z ustalonymi procedurami pracy i przy użyciu jednej lub kombinacji metod pracy […]

10
jan

0
Personel (PL-23)

Personel (PL-23)

„Wszystkie czynności konserwacyjne, które należy wykonać, muszą być zatwierdzone przez operatora / operatora instalacji elektrycznej.” (NEK EN 50110 – 1. 7.2.1) „Podczas wykonywania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, – obszar lub dział zakładu, w którym wykonywana ma być praca, jest jasno określona – wyznaczono osobę odpowiedzialną za czynności konserwacyjne. Jest ona odpowiedzialana za bezpieczeństwo i wykonywaną za […]

Page 1 of 31