10
jan

0
Praneškite apie nelaimingus atsitikimus (LN-23)

Praneškite apie nelaimingus atsitikimus (LN-23)

Darbdavys yra įpareigotas pranešti valstybinėms institucijoms apie visus su elektra susijusius nelaimingus atsitikimus darbo vietoje. Visuomenės saugumo ir gelbėjimo departamentas (DSB) elektros nelaimingais atsitikimais laiko tokius įvykius, kai dėl elektros srovės ar lanko nukenčia žmogus. DSB turi elektroninį blanką, kurį, įvykus nelaimingam atsitikimui, reikalinga užpildyti ir pateikti, o sunkių nelaimingų atsitikimų atveju apie juos būtina […]

10
jan

0
Pirmoji medicinos pagalba (LN-23)

Pirmoji medicinos pagalba (LN-23)

Įvykus sunkiam elektros nelaimingam atsitikimui, nedelsiant kreipkitės skubios medicinos pagalbos telefonu 113. pasirūpinkite saugumu, kad pirmąją pagalbą teikiančio žmogaus neištiktų toks pats nelaimingas atsitikimas; įvertinkite, ar nėra širdies veiklos / kvėpavimo sutrikimų, nudegimų ar susižalojimų nukritus; Širdies masažas / dirbtinis kvėpavimas turi būti daromas ilgiau nei kitais širdies sustojimo atvejais. Nudegimo atveju būtina šaldyti nudegusias […]

10
jan

0
Įvykus nelaimingam atsitikimui (LN-23)

Įvykus nelaimingam atsitikimui (LN-23)

Nelaimingų atsitikimų visgi pasitaiko, o su elektra susiję nelaimingi atsitikimai gali sukelti sužalojimų, tokių kaip nudegimai, sustojusi širdies veikla, sausgyslių pažeidimai pasireiškiantys kaulų ir raumenų sistemos negalavimais, psichiniai sutrikimai ir nervų sistemos pažeidimai. Todėl itin svarbu, kad elektros nukrėsti žmonės būtų apžiūrėti medikų. Įvykus elektros nelaimingam atsitikimui būtina nedelsiant kreiptis medicinos pagalbos, jei: jūsų širdies […]

10
jan

0
Nelaimingų atsitikimų prevencija (LN-23)

Nelaimingų atsitikimų prevencija (LN-23)

Daugeliui nelaimingų atsitikimų galima užkirsti kelią imantis prevencinių priemonių. Lemiamą reikšmę turi ir įmonės vadovybės pozityvus įsitraukimas. Sėkmingas prevencinis darbas apima darbo planavimą, organizavimą ir pritaikymą, kad kiekvienas darbuotojas turėtų ne tik sąlygas saugiai dirbti, bet ir teiktų tam pirmenybę. Įmonės, planuodamos darbus, turėtų teikti pirmenybę saugai, o darbuotojai prisiimti asmeninę atsakomybę. Kaip užkirsti kelią […]

10
jan

0
Nelaimingų atsitikimų pavyzdžiai (LN-23)

Nelaimingų atsitikimų pavyzdžiai (LN-23)

Paimti iš publikacijos Elektros sauga Nr. 83 (DSB) Keisdamas saugiklius montuotojas nukentėjo nuo elektros lanko Keisdamas saugiklius montuotojas nukentėjo nuo elektros lanko. Prieš keisdamas saugiklius, siekiant impregnuoti ir išsausinti žuvų veisyklos tinklus, montuotojas atjungė ne tą aukštos įtampos jungiklį. Saugiklių spintoje reikėjo pakeisti automatinį saugiklį ir jis vis dar buvo su įtampa, todėl elektros tiekimo laide įvyko […]

10
jan

0
Nelaimingi atsitikimai ir pirmoji pagalba (LN-23)

Nelaimingi atsitikimai ir pirmoji pagalba (LN-23)

Remiantis Valstybinio darbo aplinkos tyrimų instituto (STAMI) duomenimis, apie 3000 žmonių kiekvienais metais patiria su elektra susijusius nelaimingus atsitikimus. Dauguma jų yra su elektra dirbantys specialistai. Tokie nelaimingi atsitikimai dar vadinami elektros nelaimėmis. Jos yra pavojingos, potencialiai kelia grėsmę gyvybei, ypač širdies ir kraujagyslių, nervų, kaulų ir raumenų sistemoms bei odai (nudegimai). Žmogų sužaloti gali […]

10
jan

0
Instrukcija: Apsauginės priemonės, įrankiai ir (LN-23)

Instrukcija: Apsauginės priemonės, įrankiai ir (LN-23)

Tikslas Visi įmonės darbuotojai privalo laikytis įvestos ir patvirtintos vidaus kontrolės sistemos bei įmonės kokybės užtikrinimo sistemos. Instrukcijos turi užtikrinti, kad tinkamos apsauginės priemonės darbuotojui yra prieinamos bet kuriuo metu ir yra tinkamos būklės. Tai galioja visiems, atliekantiems darbus, kuriuose reikalaujama apsauginių priemonių, arba kai naudojama AUS įranga. Atsakomybė ir atskaitomybė Įmonės direktorius prisiima pagrindinę […]

10
jan

0
Apsauginės priemonės (LN-23)

Apsauginės priemonės (LN-23)

Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojai naudotųsi asmeninės apsaugos priemonėmis, kai nėra galimybių kitais būdais užtikrinti saugumo, sveikatos ir gerovės. Darbdavys įvertina, ar darbas nesukelia pavojaus darbuotojų gyvybei ir sveikatai. Darbdavys suteikia asmeninės apsaugos priemones; užtikrina, kad darbuotojai gautų informaciją ir baigtų mokymus, kaip naudotis apsauginėmis priemonėmis; užtikrina, kad darbuotojai būtų apmokyti naudotis asmeninės apsaugos priemonėmis; […]

10
jan

0
Personalas (LN-23)

Personalas (LN-23)

„Visos vykdomos įrangos priežiūros procedūros turi būti patvirtintos eksploatavimo vadovo / už eksploatavimą atsakingo asmens.“  (NEK EN 50110 – 1. 7.2.1) „Kai planuojama vykdyti elektros įrangos priežiūros darbus, būtina – aiškiai apibrėžti, su kokia įrangos dalimi darbai bus atliekami; – paskirti už priežiūros darbus atsakingą asmenį. Tai turėtų būti saugos vadovas / už darbus atsakingas asmuo.“ (NEK […]

10
jan

0
Priežiūros darbai būna dviejų tipų (LN-23)

Priežiūros darbai būna dviejų tipų (LN-23)

§ 19. Priežiūros darbų vykdymas Kad įmonė turėtų visą elektros įrangos aprašą, visa aukštos įtampos įranga ir visa sudėtinga žemos įtampos įranga turi būti sujungta į linijinę schemą. Naujausia įrangos dokumentacija turi būti visada prieinama. Siekiant užtikrinti, kad personalas nesusižeistų, priežiūros darbai turi būti atliekami pagal nustatytas procedūras, pasitelkiant vieną darbo metodą arba dviejų metodų […]

Page 1 of 27