11
jan

0
Demo emne 2

Demo emne 2

Bruk av lift (personløfter) krever dokumentert sikkerhetsopplæring. Dette kurset er bygget opp på opplæringskravene i Arbeidsmiljøloven Kapittel 2 og Forskrift om Utførelse av arbeid §§ 10-1 og 10-2. I tillegg har vi lagt opplæringsplanen fra Personløfterforeningen til grunn for valg av innhold. Opplæringsplanen beskriver sikkerhetsopplæring i samsvar med forskriften, slik bransjene er blitt enige om. […]

11
jan

0
Demo emne 1

Demo emne 1

Dødsulykke En ganske alminnelig arbeidsdag i Trøgstad i oktober 2014 skulle to innleide arbeidere, en rørlegger og en elektriker, inspisere kjøleanlegget i toppen av en lagerbygning. Dagen endte med en tragisk dødsulykke. “Under løftet var arbeidskurven festet med stropper til en europall. Europallen var ikke festet til trucken eller låst til gaflene. Da arbeidskurven skulle […]