06
jul

0
Arbeidstakers ansvar

Arbeidstakers ansvar

Har arbeidsgiveren alt ansvar? Arbeidsgiver har hovedansvaret for sine arbeidstakere, og skal sørge for at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir overholdt. § 2-1. Arbeidsgiver har også et ansvar for innleide arbeidstakere eller selvstendige, som utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning. Arbeidsgiver skal da sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og […]

10
jun

0
Vår HMS-Målsetting

Vår HMS-Målsetting

I vår virksomhet skal vi ha et reelt fokus på Helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøet skal preges av åpenhet og tillit. Vi skal arbeide for en trygg arbeidsplass, og at ingen utsettes for ulykker eller blir syke på grunn av forhold i virksomheten. Vi skal sikre at alle ansatte får tilstrekkelig informasjon om HMS, eventuelle […]

10
jun

0
Innledning

Innledning

Dette er vår HMS-håndbok. Den beskriver våre målsettinger med HMS-arbeidet og de grunnleggende aktivitetene vi gjennomfører for å opprettholde et fungerende arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og dermed skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Som grunnlag for vårt HMS-arbeid ligger blant annet Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Internkontrollforskriften står i en særstilling. Denne HMS-håndboken skal oppfylle […]

05
jun

0
Gjennomføring av et løft

Gjennomføring av et løft

I dette avsluttende kapittelet skal vi ta for oss et løft fra begynnelse til slutt. Dette kapittelet er generelt og ikke opptatt av hvilket løfteredskap man benytter. Alle løft har nemlig noen generelle fellestrekk som man må ha kunnskap om.  Å være ansvarlig eller delaktig i et løft medfører stort ansvar. Derfor er det viktig […]

04
jun

0
Løftetabeller og signalgiving

Løftetabeller og signalgiving

Mange ulykker skjer ved feil bruk av løfteredskap. Ofte ved at man bruker feil type redskap, ikke kjenner den virkelige vekten på det man skal løfte eller at man bregner feil belastninger i ulike vinkler. Derfor bruker man løftetabeller. Løftetabeller er et viktig redskap for en anhuker. Med den kan anhukeren lese seg frem til […]

21
mai

0
Andre Løfteredskap

Andre Løfteredskap

Pallegaffel Pallegafler er egne redskap som løftes med kran, talje, vinsj etc. De brukes til flytting av standard paller, ved å skyve gaflene inn under pallen, for så å løfte pallen. Oppbygning og bruksegenskaper Pallegafler kommer i mange ulike typer. De leveres med to eller flere gafler, og avstanden mellom gaffelbena kan variere. For eksempel […]

16
mai

0
Øyebolter og sjakler

Øyebolter og sjakler

Øyebolter Øyebolter og øyemuttere kan benyttes i løfteoperasjoner, men er i hovedsak egnet for blant annet bruk i forbindelse med inn- og ut-montering av enheter de er montert på. Dette kan f.eks. være girkasser, motorer og pumper, men også løfteramper og beholdere. De brukes også i forbindelse med fallsikring. Hvis øyebolten kan skrus ut, så […]

16
mai

0
Ståltaustropper

Ståltaustropper

Et ståltau er bygget opp som et fibertau, men av metalltråder som blir blir tvunnet rundt en senterkjerne av fiber eller stål. Ståltau ble oppfunnet i 1830 i Tyskland og ble først brukt i gruveindustrien. En første utgave av vaieren ble laget av den tyske bergingeniøren Wilhelm A. J. Albert (1787–1846). Den ble først tatt […]

12
apr

0
Fiberstropper

Fiberstropper

Fiberstropper er velegnet for blant annet løft hvor det kreves stor løftekapasitet og liten egenvekt, og for last som har overflater som ikke kan utsettes for skader, for eksempel overflatebehandlede materialer. Oppbygning og bruksegenskaper Fiberstropper leveres i forskjellige kvaliteter som rundsling, båndstropper og båndsling. Det kan lages stropper av både natur- og forskjellige typer kunstfiber, […]

11
apr

0
Dokumentasjon

Dokumentasjon

Eieren av redskap skal sørge for å ha et system på nødvendig dokumentasjon. Den skal være tilgjengelig og man plikter å oppbevare den i 10 år. Dokumentasjonen skal følge arbeidsutstyret ved et eventuelt eierskifte. Alle løfteredskap skal leveres med: Samsvarserklæring Alle kjettingredskaper skal være sporbare til en Samsvarserklæring. Erklæringen er utarbeidet med bakgrunn i teknisk […]

Page 1 of 81