15
okt

0
Opplæring i virksomheten (40t)

Opplæring i virksomheten (40t)

Arbeidsgivers opplæring Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at virksomhetens leder skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ansvarlige ledere sørger for å gjennomgå slik opplæring. De aller fleste tar en eller annen form for kurs, fysisk eller nettbasert. Som bevis på at opplæringen er gjennomført får det gjerne et kursbevis. Dette er en anerkjent […]

15
okt

0
Aktører i HMS-arbeidet (40t)

Aktører i HMS-arbeidet (40t)

I dette «emne» får du en oversikt over de viktigste aktørene i HMS-arbeidet. Senere i kurset skal vi gå dypere inn på den enkeltest rolle med hovedfokus på verneombudet. Daglig leder er ikke spesifikt tatt med her, siden lederes (arbeidsgivers) ansvar blir fyldig behandlet i hele kurset. Verneombud Alle virksomheter som berøres av arbeidsmiljøloven skal […]

15
okt

0
Ansvar og medvirkning (40t)

Ansvar og medvirkning (40t)

Arbeidsgivers ansvar Arbeidsgiver har ansvaret for sine arbeidstakere, og skal sørge for at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir overholdt. § 2-1. Arbeidsgiver har også et ansvar for innleide arbeidstakere eller selvstendige, som utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning. Arbeidsgiver skal da: sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir […]

15
okt

0
Grunnleggende lover og regler (40t)

Grunnleggende lover og regler (40t)

Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Formålet bak loven er ifølge lovens § 1-1 å sikre et trygt arbeidsmiljø, ansettelsesforhold og likebehandling, og legge til rette for den enkelte. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig Hva er så kravene til arbeidsmiljøet her i Norge, Jo, arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut […]

15
okt

0
Arbeidsmiljøet i Norge (40t)

Arbeidsmiljøet i Norge (40t)

Norge var tidlig ute med fokus på arbeidsmiljø. I 1977 kom Arbeidsmiljøloven og i 1997 kom Forskrift om internkontroll som skulle vitalisere bedriftens eget ansvar helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljø er viktig Stillingsannonsene trekker frem arbeidsmiljø. Her er et kjapt utvalg fra Finn.no. Vi tilbyr et ungt og inkluderende arbeidsmiljø. Du vil raskt bli implementert i et […]

24
jul

0
Aktører i HMS-arbeidet

Aktører i HMS-arbeidet

I dette «emne» får du en oversikt over de viktigste aktørene i HMS-arbeidet. Senere i kurset skal vi gå dypere inn på den enkeltest rolle med hovedfokus på verneombudet. Daglig leder er ikke spesifikt tatt med her, siden lederes (arbeidsgivers) ansvar blir fyldig behandlet i hele kurset. Verneombud Alle virksomheter som berøres av arbeidsmiljøloven skal […]

24
jul

0
Opplæring i virksomheten

Opplæring i virksomheten

Arbeidsgivers opplæring Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at virksomhetens leder skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ansvarlige ledere sørger for å gjennomgå slik opplæring. De aller fleste tar en eller annen form for kurs, fysisk eller nettbasert. Som bevis på at opplæringen er gjennomført får det gjerne et kursbevis. Dette er en anerkjent […]

24
jul

0
Ansvar og medvirkning

Ansvar og medvirkning

Arbeidsgivers ansvar Arbeidsgiver har ansvaret for sine arbeidstakere, og skal sørge for at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir overholdt. § 2-1. Arbeidsgiver har også et ansvar for innleide arbeidstakere eller selvstendige, som utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning. Arbeidsgiver skal da: sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir […]

24
jul

0
Grunnleggende lover og regler

Grunnleggende lover og regler

Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Formålet bak loven er ifølge lovens § 1-1 å sikre et trygt arbeidsmiljø, ansettelsesforhold og likebehandling, og legge til rette for den enkelte. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig Hva er så kravene til arbeidsmiljøet her i Norge, Jo, arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut […]

24
jul

0
Arbeidsmiljøet i Norge

Arbeidsmiljøet i Norge

Norge var tidlig ute med fokus på arbeidsmiljø. I 1977 kom Arbeidsmiljøloven og i 1997 kom Forskrift om internkontroll som skulle vitalisere bedriftens eget ansvar helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljø er viktig Stillingsannonsene trekker frem arbeidsmiljø. Her er et kjapt utvalg fra Finn.no. Vi tilbyr et ungt og inkluderende arbeidsmiljø. Du vil raskt bli implementert i et […]

Page 1 of 4