Kjemikaliekurs

kr 1.990,00

Arbeidsgiver skal sikre at kjemikalier blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring. Forskrift for utførelse av arbeid § 3-4. 

Dette kurset gir opplæring om de farlige kjemikaliene som forekommer på arbeidsplassen. Kursdeltakeren lærer om risiko, risikovurdering og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene. Videre om bruk av riktig arbeidsutstyr, vernetiltak og stoffkartotek. Vi ser også på håndtering av nødsituasjoner og mye annet.

Kategori: