HMS-kurs for ansatte

kr 1.490,00

Arbeidsmiljøloven har klare krav til arbeidsgiver når det gjelder HMS- opplæring, men du må ikke glemme de ansatte i virksomheten. De har også krav på opplæring. 

I følge Internkontrollforskiften § 5 pt. 2 skal arbeidsgiver «sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.» 

Kategori: