HMS for ansatte – bygg (PL)

kr 1.490,00

Zgodnie z Rozporządzeniem o Kontroli Wewnętrznej, § 5 pt. 2, pracodawca jest zobowiązany «dogłębnie zaznajomić pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami w tychże.»

Kategori: