Farlig Småverktøy (PL)

kr 1.490,00

Wszystkie urządzenia robocze uważane za szczególnie niebezpieczne podlegają obecnie udokumentowanym szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa. (Przepisy dotyczące wykonywania pracy, rozdział 10-2 Wymagania dotyczące udokumentowanego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu roboczego).

Kurs stanowi podstawowe wprowadzenie do bezpiecznego korzystania z niebezpiecznych małych narzędzi. Opisane narzędzia to: szlifierka kątowa, gwóździarka, różne piły i wiertarki. Nacisk kładziony jest na projektowanie, użytkowanie i konserwację, ze szczególnym naciskiem na BHP i obszary ryzyka dla poszczególnych narzędzi.
Kategori: