05
mar

0
Krav og beregninger

Krav og beregninger

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are […]

05
mar

0
Vernetiltak og fallsikring

Vernetiltak og fallsikring

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are […]

05
mar

0
Stillastyper, kontroll og vedlikehold

Stillastyper, kontroll og vedlikehold

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are […]

05
mar

0
Risikovurdering og sikring av arbeidsplassen

Risikovurdering og sikring av arbeidsplassen

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are […]

05
mar

0
Lovverk og opplæring

Lovverk og opplæring

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are […]

05
mar

0
Innledende om arbeid i høyden

Innledende om arbeid i høyden

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed this lesson, click ««Merk Fullført». You can return at any time. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at […]

22
feb

0
Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften

For å starte, klikk på det første emne i oversikten under. Når du har fullført et emne, klikk på «Merk Fullført». Du kan når som helst vende tilbake. Når du har fullført leksjonen, ta testen. Den finner du nederst på oversikten over leksjonen. Uthevet tekst på menyen til venstre viser hvor du er til enhver tid.

22
feb

0
Arbeidstid og ansettelsesforhold

Arbeidstid og ansettelsesforhold

For å starte, klikk på det første emne i oversikten under. Når du har fullført et emne, klikk på «Merk Fullført». Du kan når som helst vende tilbake. Når du har fullført leksjonen, ta testen. Den finner du nederst på oversikten over leksjonen. Uthevet tekst på menyen til venstre viser hvor du er til enhver tid.

22
feb

0
Arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøet

For å starte, klikk på det første emne i oversikten under. Når du har fullført et emne, klikk på «Merk Fullført». Du kan når som helst vende tilbake. Når du har fullført leksjonen, ta testen. Den finner du nederst på oversikten over leksjonen. Uthevet tekst på menyen til venstre viser hvor du er til enhver tid.

Page 4 of 7