25
feb

0
Responsibility and organization

Responsibility and organization

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

25
feb

0
Regulations and definitions

Regulations and definitions

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

11
feb

0
Documentation Liftkurs (EN)

Documentation Liftkurs (EN)

Gratulerer med bestått teoridel av kurset Neste steg er å gjennomføre og dokumentere praktisk opplæring. Det skal gis av en kyndig person. Egen praksis på kjøring av lift, vil også godkjennes. På bekreftelsen skal du krysse av for liftklasse for aktuell lift, om du har egen praksis eller har fått opplæring. Daglige leder må signere. […]

11
feb

0
Use, control and environment

Use, control and environment

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

11
feb

0
Types of MEWS, construction and stability

Types of MEWS, construction and stability

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

11
feb

0
Risk assessment and safety

Risk assessment and safety

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

11
feb

0
Laws, rules and training

Laws, rules and training

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

11
feb

0
Initial about MEWP

Initial about MEWP

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

26
jan

0
Documentation – Farlig Småverktøy (EN)

Documentation – Farlig Småverktøy (EN)

Congratulations on completing the theoretical section The next step is to document practical training. It must be given by a knowledgeable person. Training can be carried out in your own company. In order for us to issue course certificates, we must then have a confirmation from the CEO that this has been completed, or will […]

26
jan

0
Drilling machines

Drilling machines

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on “Merk Fullført”. You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are […]

Page 4 of 6