04
apr

0
Finaly – FSE-kurs (EN-24)

Finaly – FSE-kurs (EN-24)

Congratulations on completing the course: FSE-kurs (EN) When you press “Merk Fullført” on this lesson, your course certificate will be uploaded to “Min Side” (My Page). If you have not already done so, remember to complete and document first aid training. The training can of course be carried out in your own company.

04
apr

0
Accidents and first aid (EN-24)

Accidents and first aid (EN-24)

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

04
apr

0
Maintenance and protective equipment (EN-24)

Maintenance and protective equipment (EN-24)

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

04
apr

0
Planning and working methods (EN-24)

Planning and working methods (EN-24)

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

04
apr

0
Responsibility and organization (EN-24)

Responsibility and organization (EN-24)

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

04
apr

0
Regulations and definitions (EN-24)

Regulations and definitions (EN-24)

To start, click on the first topic in the overview below. When you have completed a topic, click on «Merk Fullført». You can return at any time. When you have completed a lesson, take the test at the bottom of the lesson overview. Highlighted text in the menu on the left appears where you are at any time.

02
jan

0
Avslutning – FSE-kurs (NO-24)

Avslutning – FSE-kurs (NO-24)

Gratulerer med fullført FSE-kurs Når du trykker “Merk Fullført” på denne leksjonen lastes Kursbeviset ditt opp på “Min Side”. Hvis dere ikke allerede har gjort det, må dere huske å gjennomføre og dokumentere opplæring i førstehjelp. Opplæringen kan selvfølgelig gjennomføres i egen bedrift.

02
jan

0
Ulykker og førstehjelp (NO-24)

Ulykker og førstehjelp (NO-24)

For å starte, klikk på det første emne i oversikten under. Når du har fullført et emne, klikk på «Merk Fullført». Du kan når som helst vende tilbake. Når du har fullført en leksjon, ta testen. Den finner du nederst på oversikten over leksjonen. Uthevet tekst på menyen til venstre viser hvor du er til enhver […]

02
jan

0
Vedlikehold og beskyttelsesutstyr (NO-24)

Vedlikehold og beskyttelsesutstyr (NO-24)

For å starte, klikk på det første emne i oversikten under. Når du har fullført et emne, klikk på «Merk Fullført». Du kan når som helst vende tilbake. Når du har fullført en leksjon, ta testen. Den finner du nederst på oversikten over leksjonen. Uthevet tekst på menyen til venstre viser hvor du er til enhver […]

02
jan

0
Planlegging og arbeidsmetoder (NO-24)

Planlegging og arbeidsmetoder (NO-24)

For å starte, klikk på det første emne i oversikten under. Når du har fullført et emne, klikk på «Merk Fullført». Du kan når som helst vende tilbake. Når du har fullført en leksjon, ta testen. Den finner du nederst på oversikten over leksjonen. Uthevet tekst på menyen til venstre viser hvor du er til enhver […]

Page 1 of 27