21
jul

0

Verneombudskurs (2 dg)

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 5 990,00
Kom i gang

I henhold til Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Opplæringen skal i utgangspunktet være på 40 timer, men myndigheten har åpnet for at partene har avtalt kortere opplæringstid. Kurset gir en grundig innføring i tema helse, miljø og sikkerhet og de oppgaver som knyttes til verneombud og arbeidsmiljøutvalg. temaer for kurset er blant annet:

Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, Internkontroll, Verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og plikter. Organisatorisk, psykososialt og fysisk arbeidsmiljø med mer. Kurset består av oppgaveløsing og tester underveis og det utstedes kursbevis ved fullført kurs.

Kurset er tilgjengelig på Norsk.