26
jan

0

Farlig Småverktøy (EN)

All work equipment that is considered particularly dangerous is now subject to documented safety training. (Regulations concerning the performance of work, section 10-2 Requirement for documented safety training when using work equipment.) The course provides a basic introduction to the safe use of dangerous small tools. Tools described include: Angle grinder, nail gun, various saws […]

26
jan

0

Farlig Småverktøy (PL)

Wszystkie urządzenia robocze uważane za szczególnie niebezpieczne podlegają obecnie udokumentowanym szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa. (Przepisy dotyczące wykonywania pracy, rozdział 10-2 Wymagania dotyczące udokumentowanego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu roboczego). Kurs stanowi podstawowe wprowadzenie do bezpiecznego korzystania z niebezpiecznych małych narzędzi. Opisane narzędzia to: szlifierka kątowa, gwóździarka, różne piły i wiertarki. Nacisk kładziony […]

14
jan

0

Stillaskurs 5-9 meter (EN)

Regulations on performance of work, section 17-3 states that those who are building scaffolding in height 5-9 meters must have documented training. This course covers the theoretical part of the training and complies with current regulations and NS 9700-1: 2016. You can take the course as it suits you, take breaks and return to where […]

04
jan

0

Farlig Småverktøy (NO)

Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig er nå underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)  Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy. Verktøy som beskrives er bl.a. Vinkelsliper, spikerpistol, ulike sager og boremaskiner (driller). Det legges vekt på oppbygging, bruk […]

29
des

0

Liftkurs (NO)

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr). Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i […]

05
des

0

Stillaskurs 5-9 meter

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-3 sier at de som skal bygge stillas i høyden 5-9 meter skal ha dokumentert opplæring. Kurset dekker den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Du kan ta kurset når det passer deg, ta pauser og vende tilbake der du slapp. […]

27
nov

0

Demokurs (NO)

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr). Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i […]

Page 4 of 4