03
jan

0

FSE-kurs (LN-22)

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 1 490,00
Kom i gang

Darbo su elektros įranga ir jos eksploatavimo saugos reglamentas (FSE) yra parengtas remiantis duomenimis apie nelaimingus atsitikimus, įvykusiais dirbant su elektros įranga. 

Privalomuose mokymuose turi dalyvauti visi, dirbantys su elektra (instaliavimu, montavimu, eksploatavimu ir priežiūra), įskaitant instaliavimo įmones su montuotojais, pagalbiniais montuotojais ir praktikantais, pramonės įmones su elektros darbus vykdančiu personalu arba apmokytu personalu, taip pat įskaitant meistrus, statinio eksploatuotojus, eksploatavimo vadovus ir gamybos darbuotojus. Įmonės direktorius yra įpareigotas užtikrinti, kad šie mokymai būtų vykdomi. Kursų tikslas yra padėti išvengti žalos, sukeltos žmonėms, įrenginiams ar įrangai, kai dirbama su elektros įranga. Kursai grindžiami valstybinių institucijų reikalavimais, taikomais kasmetiniams teoriniams mokymams. Kursų įvade kalbama apie pirmąją medicinos pagalbą, tačiau papildomai turi būti organizuojami atskiri pirmosios medicinos pagalbos kursai.

Šis kursas yra norvegu, anglu, lenku ir lietuviu kalbomis.