27
nov

0

Demokurs (NO)

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
Fri

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr). Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift. Praksis tas i egen bedrift.

DETTE ER ET DEMOKURS.

Dette er et demo kurs som gir deg et innblikk i hvordan det kursene er bygget opp.