04
sep

0

Arbeid i høyden med fallsikring

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 1 490,00
Kom i gang

Fall er en av de vanligste årsaker til skader og dødsfall på arbeidsplassene. Arbeidstakere som utfører arbeid i høyden bør derfor ha nødvendig opplæring, øvelse og kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for opplæring for sine arbeidstakere. Det vises til arbeidsplassforskriften § 6-5 og forskrift om utførelse av arbeid § 10-1 og § 10-3.

Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.

Dette kurset finnes på Norsk, Engelsk, Polsk og Litauisk.