04
apr

0

Førstehjelpskurs (NO-24)

I dette kurset lærer du de mest grunnleggende tingene innen førstehjelp. Bare det å ha enkel kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv. I kurset går vi gjennom flere ulike moduler, som til sammen gir deg god innsikt i førstehjelp for flere ulike hendelser. Etter at du er ferdig med […]

04
apr

0

FSE-kurs (EN-24)

Regulations on safety during work in and operation of electrical installations (FSE) require everyone who works at or near electrical installations to undergo an annual safety training.  The training applies to anyone who works with electricity, as installer companies with fitters, assistants and apprentices, industrial companies with electrical personnel or instructed personnel such as caretakers, […]

17
jan

0

FSE-kurs (PL-24)

Rzepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy i eksploatacji instalacji elektrycznych (FSE) zostały wydane na podstawie wszystkich wypadków osobistych, które miały miejsce w instalacjach elektrycznych.  Obowiązkowe szkolenie dotyczy wszystkich osób pracujących z energią elektryczną (instalacja, montaż, obsługa i konserwacja), takich jak instalatorzy z instalatorami, pomocniczy instalatorzy i stażyści, firmy przemysłowe z personelem elektrycznym lub przeszkolony personel, np. dozorcy, […]

02
jan

0

FSE-kurs (NO-24)

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.  Opplæringen gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell eller instruert personell som vaktmestere, byggdriftere, driftsledere, og produksjonsmedarbeidere. Kurset har en […]

13
nov

0

HMS for ansatte – Bygg – PHM

Ifølge Internkontrollforskriften § 5 pt. 2 skal arbeidsgiver “sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.”  Mange ledere syntes det er vanskelig å prioritere en slik HMS-opplæring i en hektisk arbeidshverdag. Men hva om noe skulle skje? Gi nye og gamle medarbeidere tilgang til […]

14
jun

0

Opplæring i Diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres. Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

31
jan

0

Førstehjelpskurs (LN-23)

Kiekvienas gali atsidurti avarinėje situacijoje. Tai gali būti profesinė veikla kolegai, žygio metu susilaužyti koją ar patekti į rimtą eismo įvykį. Šio kurso metu išmoksite pirmosios pagalbos pagrindų. Mes peržiūrėsime kelis skirtingus modulius, kurie kartu suteiks jums gerą supratimą apie pirmąją pagalbą, skirtą skirtingo pobūdžio nelaimėms. The course is in Norwegian, English, Polish and Lithuanian.

31
jan

0

Førstehjelpskurs (PL-23)

Everyone can end up in an emergency. It may be occupational in a colleague, to break your leg on a hike or to end up in a serious traffic accident. In this course you will learn the most basic things in first aid. Just having a simple knowledge of first aid is important , and you can help save lives. In the course, we go through several different modules , which together give […]

31
jan

0

Førstehjelpskurs (EN-23)

Everyone can end up in an emergency. It may be occupational in a colleague, to break your leg on a hike or to end up in a serious traffic accident. In this course you will learn the most basic things in first aid. Just having a simple knowledge of first aid is important , and you can help save lives. In the course, we go through several different modules , which together give […]

31
jan

0

Førstehjelpskurs (NO-23)

I dette kurset lærer du de mest grunnleggende tingene innen førstehjelp. Bare det å ha enkel kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv. I kurset går vi gjennom flere ulike moduler, som til sammen gir deg god innsikt i førstehjelp for flere ulike hendelser. Etter at du er ferdig med […]

10
jan

0

FSE-kurs (LN-23)

Darbo su elektros įranga ir jos eksploatavimo saugos reglamentas (FSE) yra parengtas remiantis duomenimis apie nelaimingus atsitikimus, įvykusiais dirbant su elektros įranga.  Privalomuose mokymuose turi dalyvauti visi, dirbantys su elektra (instaliavimu, montavimu, eksploatavimu ir priežiūra), įskaitant instaliavimo įmones su montuotojais, pagalbiniais montuotojais ir praktikantais, pramonės įmones su elektros darbus vykdančiu personalu arba apmokytu personalu, taip […]

10
jan

0

FSE-kurs (EN-23)

Regulations on safety during work in and operation of electrical installations (FSE) require everyone who works at or near electrical installations to undergo an annual safety training.  The training applies to anyone who works with electricity, as installer companies with fitters, assistants and apprentices, industrial companies with electrical personnel or instructed personnel such as caretakers, […]

10
jan

0

FSE-kurs (PL-23)

Rzepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy i eksploatacji instalacji elektrycznych (FSE) zostały wydane na podstawie wszystkich wypadków osobistych, które miały miejsce w instalacjach elektrycznych.  Obowiązkowe szkolenie dotyczy wszystkich osób pracujących z energią elektryczną (instalacja, montaż, obsługa i konserwacja), takich jak instalatorzy z instalatorami, pomocniczy instalatorzy i stażyści, firmy przemysłowe z personelem elektrycznym lub przeszkolony personel, np. dozorcy, […]

02
jan

0

FSE-kurs (NO-23)

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.  Opplæringen gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell eller instruert personell som vaktmestere, byggdriftere, driftsledere, og produksjonsmedarbeidere. Kurset har en […]

14
jun

0
Asbestkurs

Asbestkurs

Link til kursportalen for Varme Arbeider blir sendt deg på epost så raskt som mulig. Når du har gjennomført kurset vil kursbeviset lastes opp i en egen app som heter Bvis. Dette er bestemt av Finans Norge og Brannvernforeningen. Hvis du eller din leder ønsker at kursbeviset også skal vises her, må du laste opp […]

21
apr

0
Varme Arbeider

Varme Arbeider

Link til kursportalen for Varme Arbeider blir sendt deg på epost så raskt som mulig. Når du har gjennomført kurset vil kursbeviset lastes opp i en egen app som heter Bvis. Dette er bestemt av Finans Norge og Brannvernforeningen. Hvis du eller din leder ønsker at kursbeviset også skal vises her, må du laste opp […]

01
feb

0

Førstehjelpskurs (NO-22)

I dette kurset lærer du de mest grunnleggende tingene innen førstehjelp. Bare det å ha enkel kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv. I kurset går vi gjennom flere ulike moduler, som til sammen gir deg god innsikt i førstehjelp for flere ulike hendelser. Etter at du er ferdig med […]

03
jan

0

FSE-kurs (LN-22)

Darbo su elektros įranga ir jos eksploatavimo saugos reglamentas (FSE) yra parengtas remiantis duomenimis apie nelaimingus atsitikimus, įvykusiais dirbant su elektros įranga.  Privalomuose mokymuose turi dalyvauti visi, dirbantys su elektra (instaliavimu, montavimu, eksploatavimu ir priežiūra), įskaitant instaliavimo įmones su montuotojais, pagalbiniais montuotojais ir praktikantais, pramonės įmones su elektros darbus vykdančiu personalu arba apmokytu personalu, taip […]

03
jan

0

FSE-kurs (PL-22)

Rzepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy i eksploatacji instalacji elektrycznych (FSE) zostały wydane na podstawie wszystkich wypadków osobistych, które miały miejsce w instalacjach elektrycznych.  Obowiązkowe szkolenie dotyczy wszystkich osób pracujących z energią elektryczną (instalacja, montaż, obsługa i konserwacja), takich jak instalatorzy z instalatorami, pomocniczy instalatorzy i stażyści, firmy przemysłowe z personelem elektrycznym lub przeszkolony personel, np. dozorcy, […]

03
jan

0

FSE-kurs (EN-22)

Regulations on safety during work in and operation of electrical installations (FSE) require everyone who works at or near electrical installations to undergo an annual safety training.  The training applies to anyone who works with electricity, as installer companies with fitters, assistants and apprentices, industrial companies with electrical personnel or instructed personnel such as caretakers, […]

Page 1 of 4