25
okt

0

Anhukerkurs (EN)

In 2013, a requirement was introduced that slingers, strappers and signallers be given as a minimum must have documented safety training in accordance with the «Regulations on carrying out work». This course gives you basic theoretical knowledge about strapping, slinging and signaling, as well as safe use, control and storage of lifting equipment such as […]

24
jun

0

HMS for ansatte

Ifølge Internkontrollforskriften § 5 pt. 2 skal arbeidsgiver «sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.»  Mange ledere syntes det er vanskelig å prioritere en slik HMS-opplæring i en hektisk arbeidshverdag. Men hva om noe skulle skje? Gi nye og gamle medarbeidere tilgang til […]

26
mar

0

Anhukerkurs (NO)

I 2013 kom det krav om at anhuker, stropper og signalgiver som et minimum skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid». Dette kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt sikker bruk, kontroll og oppbevaring av løfteredskaper som ståltau, fiberstropp og kjetting med mer. Praktisk utstyrsspesifikk opplæring […]

12
mar

0

Stillaskurs 2-5 meter (NO)

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 sier at de som skal bygge stillas i høyden 2-5 meter skal ha dokumentert opplæring. Kurset dekker den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Du kan ta kurset når det passer deg, ta pauser og vende tilbake der du slapp. […]

05
mar

0

Stillaskurs Bruker (NO)

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5 slår fast at de som bruker stillas skal ha opplæring i bruk av stillas. Dette kurset tar opp sentrale temaer omkring arbeid i høyden med hovedfokus på bruk av stillas. Kurset inkluderer den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med de forskriftene og NS 9700-1: 2016. […]

25
feb

0

FSE-kurs (EN)

Regulations on safety during work in and operation of electrical installations (FSE) require everyone who works at or near electrical installations to undergo an annual safety training.  The training applies to anyone who works with electricity, as installer companies with fitters, assistants and apprentices, industrial companies with electrical personnel or instructed personnel such as caretakers, […]

22
feb

0

HMS for ledere (NO)

Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape en trygg og god arbeidsplass. Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger derfor arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder. Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om hva som skal være med i opplæringen. Dette kurset er basert på denne veiledningen. Kurset […]

19
feb

0

FSE-kurs (NO)

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.  Opplæringen gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell eller instruert personell som vaktmestere, byggdriftere, driftsledere, og produksjonsmedarbeidere. Kurset har en […]

04
jan

0

Farlig Småverktøy (NO)

Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig er nå underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)  Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy. Verktøy som beskrives er bl.a. Vinkelsliper, spikerpistol, ulike sager og boremaskiner (driller). Det legges vekt på oppbygging, bruk […]

29
des

0

Liftkurs (NO)

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr). Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i […]

Page 1 of 2