24
feb

0

Liftkurs (PL)

Korzystanie z podnośnika (Podnośnik osobowy) wymaga udokumentowanego zabezpieczenia. Ten kurs jest oparty na ustawie o środowisku pracy tj Rozdział 2 i na ustawodawstwie dotyczącym pracy §§ 10-1 i 10-2. Ponadto wykorzystaliśmy plan szkoleniowy zwiazków zawodowych Podnośników-osobowych jako podstawę do wyboru treści. Plan ten opisuje szkolenie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z przepisami I ustaleniami sektorów. Dlatego […]

21
feb

0

Liftkurs (LN)

Norint naudoti keltuvą (personløfter), būtina dokumentuoti saugos mokymus. Šis kursas grindžiamas Darbo aplinkos įstatymo 2 skyriuje nustatytais mokymo reikalavimais ir Darbo atlikimo taisyklėmis §§ 10-1 ir 10-2. Be to, parengėme Asmeninių keltuvų asociacijos mokymo planą kaip pagrindą turinio pasirinkimui. Mokymo plane aprašomi saugos mokymai pagal taisykles, nustatytas darbo sektoriuose. Kursas skirtas įvairių tipų liftų naudojimui. Todėl teorinė […]

11
feb

0

Liftkurs (EN)

The Norwegian authorities make demands that workers using lift (MEWP) can document theoretical and practical training in their use. The employer is responsible for ensuring that the employees have the necessary training. (Regulations on the execution of work § 10-2 Requirements for documented safety training when using work equipment). The course provides a basic theoretical […]

29
des

0

Liftkurs (NO)

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr). Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i […]