24
jun

0

HMS for ansatte

Ifølge Internkontrollforskriften § 5 pt. 2 skal arbeidsgiver «sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.»  Mange ledere syntes det er vanskelig å prioritere en slik HMS-opplæring i en hektisk arbeidshverdag. Men hva om noe skulle skje? Gi nye og gamle medarbeidere tilgang til […]

22
feb

0

HMS for ledere (NO)

Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape en trygg og god arbeidsplass. Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger derfor arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder. Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om hva som skal være med i opplæringen. Dette kurset er basert på denne veiledningen. Kurset […]