19
jul

0

HMS-kurs for ansatte

 

 

 

har fullført det nettbaserte kurset
«». Nettkurset er gjennomført på Norsk. Kurset tar for seg HMS-arbeidet og arbeidstakerens eget ansvar med fokus på virksomhetens egen HMS-Håndbok.

 

 

 

 

 

 

 

Dato: