02
okt

0

HMS-kurs for ansatte – bygg (NO)

 

 

 

har fullført det nettbaserte kurset
«». Nettkurset er gjennomført på Norsk. Kurset tar for seg HMS-arbeidet og arbeidstakerens eget ansvar. Kurset er tilpasset utfordringer i byggebransjen.

 

 

 

 

 

 

 

Dato: