22
feb

0

HMS for ledere

 

 

 

har fullført det nettbaserte kurset
«». Kurset er oppdatert og innholdet baserer seg på
Arbeidstilsynets veiledning om hva som skal være med i opplæringen.

 

 

 

 

 

 

 

Dato: