21
feb

0

FSE-kurs

 

 

 

har fullført kurset «».
Kurset er gjennomført som nettkurs. Kurset har et eget kapittel om førstehjelp
med videoopplæring på gjennomgang av praktisk hjerte-lunge-redning (HLR).

 

 

 

 

 

 

 

Dato: