29
nov

0

cert-2

 

 

 

 

har fullført det nettbaserte kurset
«Farlig Småverktøy». Kurset er gjennomført på Norsk. Kurset forutsetter praktisk
gjennomgang av aktuelle brukermanualer for de verktøy som skal brukes.

 

 

 

 

 

 

 

Dato: