05
sep

0

Arbeid i høyden

 

 

 

har fullført det nettbaserte kurset
«». Det vises til arbeidsplassforskriften § 6-5
og forskrift om utførelse av arbeid § 10-1 og § 10-2.

 

 

 

 

 

 

 

Dato: