11
jun

0

Anhukerkurs

 

 

 

har fullført det nettbaserte kurset «».
Nettkurset er gjennomført på Norsk. Virksomheten har dokumentert praktisk
gjennomgang av brukermanualer for de løfteredskap som skal brukes.

 

 

 

 

 

 

 

Dato: