12
des

0

Anhukerkurs (EN)

 

 

 

har fullført det nettbaserte kurset «».
Nettkurset er gjennomført på Engelsk. Virksomheten har dokumentert praktisk
gjennomgang av brukermanualer for de løfteredskap som skal brukes.

 

 

 

 

 

 

 

Dato: