Brukerkurs stillas – Pris: 3.990,-.

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5 slår fast at de som bruker stillas skal ha opplæring i bruk av stillas. Dette kurset dekker myndighetens krav og tar opp sentrale temaer omkring arbeid i høyden med hovedfokus på bruk av stillas. 

Målgruppe

Brukere av stilla, men også alle som skal jobbe, forflytte og oppholde seg i høyden.

Målsetting med opplæringen

Deltakerne skal lære ulike stillastyper å kjenne, være i stand til å vurdere risiko ved arbeid i høyden, og kunne bruke personlig fallsikringsutstyr på en trygg og sikker måte.

Kursinnhold

  • Arbeid i høyden innledning
  • Grunnleggende Regelverk
  • Bruk av stillas, lift og stige
  • Personlig verneutstyr
  • Personlig fallsikring
  • Arbeid på tak

Opplæringen gis av kvalifiserte instruktører, og i samsvar med gjeldende forskrifter og etter nye regler trådte i kraft fra 1. januar 2016.

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres over 3 timer. Kursarrangør sørger for  kursmateriell og nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset. Kursdeltakerne får kompetansebevis etter fullført kurs.

Påmelding til kurs her:

Brukerkurs Stillas
Kr. 500 i avslag for hver ekstra deltaker.

Total pris kr. 3990,-.

Total pris kr. 7.480,-.

Total pris kr. 10.970,-.

Total pris kr. 14.460,-.

Total pris kr. 17.450,-.

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 5

Ta kontakt for et pristilbud - Telefon: 901 47 740.

Bruk dette feltet for spørsmål eller kommentarer.